KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Teknolojik gelişmeleri, toplumun ihtiyaç, beklenti ve gereksinimlerini sürekli göz önünde bulundurarak, kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmekteyiz.
 • Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü şekilde müşteri memnuniyeti için daha çok çalışarak yüksek kalite ve standartlarda üretim yapmaktayız.
 • Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemeleri takip ederek eksiksiz yerine getirmekteyiz.
 • Tüm çalışmalarımızı insan ve çevre odaklı olarak süreklileştirmekteyiz.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alarak iyileştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz.
 • Entegre yönetim sistemimizi daha etkin ve verimli kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yöneteceğiz, çalışanlarımızın bu konudaki bilinç ve sorumluluğunu da sürekli geliştirip yaygınlaştırmaktayız.
 • Atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve tüm atıkların yasalara uygun şekilde bertarafını sağlamaktayız. Ayrıca kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Cengiz Uğuz
Genel Müdür

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Teknolojik gelişmeleri, toplumun ihtiyaç, beklenti ve gereksinimlerini sürekli göz önünde bulundurarak, kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmekteyiz.
 • Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü şekilde müşteri memnuniyeti için daha çok çalışarak yüksek kalite ve standartlarda üretim yapmaktayız.
 • Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemeleri takip ederek eksiksiz yerine getirmekteyiz.
 • Tüm çalışmalarımızı insan ve çevre odaklı olarak süreklileştirmekteyiz.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alarak iyileştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz.
 • Entegre yönetim sistemimizi daha etkin ve verimli kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yöneteceğiz, çalışanlarımızın bu konudaki bilinç ve sorumluluğunu da sürekli geliştirip yaygınlaştırmaktayız.
 • Atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve tüm atıkların yasalara uygun şekilde bertarafını sağlamaktayız. Ayrıca kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Cengiz Uğuz
Genel Müdür