Fümigasyon

Fumigasyon Nedir ?

Fumigasyon, bir tür zararlılardan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen haşereböcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler (fumigant) verilerek boğulur.

Fumigasyon tehlikeli bir operasyondur ve genellikle fumigasyonu gerçekleştirecek işletmelerden resmi sertifika gibi yasal gereksinimler istenir. Fumigasyon başka evreleri de gerektirir. İlk olarak fumigasyon yapılacak alan sızdırmaz bir çevrede olmak zorundadır. Daha sonra fumigant, fumige edilecek alana salınır. Sonra bu alan belli bir süre boyunca fumigantın tüm alana yayılması ve kurtulunmak istenen zararlıları öldürebilmesi için bu şekilde tutulur. Ardından bu alan havalandırılır ve zehirli fumigant gazların uzaklaştırılması sağlanır. Bu çevredeki doğru havalandırma fumigasyonun durumundan dolayı kritiktir.